Vi välkomnar "Motbilder" till oss på Gothia Towers

Motbilder – framställning som är avsedd som en uttrycklig motsats till något.

Motbilder är ett projekt som äger rum mellan 22 augusti och 14 september runt omkring i Göteborg. Till stor del består Motbilder av nya konstnärliga produktioner av konstnärer, poeter, musiker och aktivister som på olika sätt tar sig an det offentliga genom tal, utsagor, stadsvandringar, installationer, video, text och performance.

Utgångspunkten är staden Göteborg, både som fysisk plats, men också som mentalt tillstånd och offentlig bild.

Motbilder vill undersöka hur man kan fördjupa och utmana bilden av vad konst i det offentliga kan vara. Motbilderhandlar om språk, offentlig kommunikation, makt, och hur man förpackar berättelser om staden. Går det alls att använda konst till att förskjuta befintliga antaganden, ge andra perspektiv eller motbilder till den dominerande diskursen?

Motbilder på Gothia Towers

På Gothia Towers presenterar vi 2 av de 11 verken som är placerade i Göteborg.
I vår hotellobby: “Minimal kompetens” av Roxy Farhat, Johanna Friedman & Hanna Stenman >>
På Heaven 23: “Lets meet in Göteborg” av Marika Hedemyr >>

Entrén är fri på båda programpunkterna. För “Lets meet in Göteborg” måste plats bokas via ovan länk.

Läs mer om hela programmet >>